biuletyn

Zarządzenia - 2016

Zarządzenia - 2016

12.01.2016 - Zarzadzenie Nr 2 Wójta Gminy Gniezno z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

12.01.2016 - Zarzadzenie Nr 3 Wójta Gminy Gniezno z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków na 2016r na wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno.

18.01.2016 - Zarzadzenie Nr 4 Wójta Gminy Gniezno z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wystawiania faktur VAT, faktur korygujących i not korygujących, pracownikom Urzędu Gminy Gniezno.

15.01.2016 - Zarzadzenie Nr 5 Wójta Gminy Gniezno z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11a/2012 Wójta Gminy Gniezno z dnia 31 maja 2012 r  w sprawie  przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową .

19.01.2016 - Zarzadzenie Nr 6 Wójta Gminy Gniezno z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

05.02.2016 - Zarzadzenie Nr 9 Wójta Gminy Gniezno z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno.

05.02.2016 - Zarzadzenie Nr 10 Wójta Gminy Gniezno z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno.

25.02.2016 - Zarzadzenie Nr 13 Wójta Gminy Gniezno z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły i przedszkola.

19.02.2016 - Zarzadzenie Nr 11 Wójta Gminy Gniezno z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.(SzczytnikiDuchowne)  

29.03.2016 - Zarzadzenie Nr 21 Wójta Gminy Gniezno z dnia 29 marca 2016r. w sprawie ustalenia procedury sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gniezno, na rok szkolny 2016/2017.