biuletyn

Zarządzenia - 2015

Zarządzenia 2015

7.01.2015 - Zarządzenie Nr1 Wójta Gminy Gniezno z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich i zebrania Osiedla Łabiszynek, położonych na terenie Gminy Gniezno w celu dokonania wyboru sołtysów, rad sołeckich i zarządu osiedla.

10.01.2015 - Zarzadzenie Nr 2 Wójta Gminy Gniezno z dnia 10 stycznia 2015r. w sprawie  

15.01.2015 - Zarzadzenie Nr 3 Wójta Gminy Gniezno z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie

22.01.2015 - Zarzadzenie Nr 4 Wójta Gminy Gniezno z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych, użytków zielonych i stawów na terenie Gminy Gniezno.

26.01.2015 - Zarzadzenie Nr 5 Wójta Gminy Gniezno z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia (Lulkowo,Kalina).

26.01.2015 - Zarzadzenie Nr 6 Wójta Gminy Gniezno z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.(Lubochnia)

26.01.2015 - Zarzadzenie Nr 7 Wójta Gminy Gniezno z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (Jankowo Dolne)

26.01.2015 - Zarzadzenie Nr 8 Wójta Gminy Gniezno z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych przyborów biurowych i kancelaryjnych przez pracowników Urzędu Gminy.

17.02.2015 - Zarzadzenie Nr 9 Wójta Gminy Gniezno z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Gniezno w 2015 roku.

17.02.2015 - Zarzadzenie Nr 10 Wójta Gminy Gniezno z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone wnioski na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Gniezno w 2015 roku.

24.02.2015 - Zarzadzenie Nr 13 Wójta Gminy Gniezno z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Gniezno.

27.03.2015 - Zarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Gniezno z dnia 27 marca 2015r w sprawie ustalenia procedury sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Gniezno, na rok szkolny 2015/2016

27.03.2015 - Zarzadzenie Nr 18b Wójta Gminy Gniezno z dnia 27 marca 2015r. w sprawie udzielenia kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Gniezno pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Gniezno w zakresie realizacji projektu pt. „Modernizacja i przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekt systemowy.

30.03.2015 - Zarzadzenie Nr 18a Wójta Gminy Gniezno z dnia 30marca 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

02.04.2015 - Zarzadzenie Nr 19 Wójta Gminy Gniezno z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Gniezno w 2015 roku. 

20.04.2015 - Zarzadzenie Nr 21 Wójta Gminy Gniezno z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

22.04.2015 - Zarzadzenie Nr 22 Wójta Gminy Gniezno z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2015 Wójta Gminy Gniezno z dnia 20.04.2015r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

28.04.2015 - Zarzadzenie Nr 24 Wójta Gminy Gniezno z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2015 Wójta Gminy Gniezno z dnia 20.04.2015r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

28.04.2015 - Zarzadzenie Nr 25 Wójta Gminy Gniezno z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla wykonywania zadań w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

21.05.2015 -  Zarzadzenie Nr 27 Wójta Gminy Gniezno z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 05 czerwca 2015r.w Urzędzie Gminy Gniezno.

08.06.2015 - Zarządzenie Nr 29 Wójta Gminy Gniezno Z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jankowo Dolne w sprawie podziału Sołectwa Jankowo Dolne i utworzenia dwóch odrębnych sołectw.

16.06.2015 - Zarzadzenie Nr 36 Wójta Gminy Gniezno z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej pracowników Urzędu Gminy Gniezno

07.07.2015 -  Zarzadzenie Nr 39 Wójta Gminy Gniezno z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (Szczytniki Duchowne)

07.07.2015 -  Zarzadzenie Nr 40 Wójta Gminy Gniezno z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (Osiniec)

13.08.2015 - Zarzadzenie Nr 46 Wójta Gminy Gniezno z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

05.10.2015 - Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Gniezno w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

26.11.2015 - Zarzadzenie Nr 60 Wójta Gminy Gniezno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia darowizny pieniężnej

04.12.2015 - Zarzadzenie Nr 62 Wójta Gminy Gniezno z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat i zasad wynajmu świetlic stanowiących mienie komunalne Gminy Gniezno.

17.12.2015 - Zarzadzenie Nr 67 Wójta Gminy Gniezno z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej

17.12.2015 - Zarzadzenie Nr 68 Wójta Gminy Gniezno z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej