biuletyn

Zarządzenia - 2013

Zarządzenia - 2013

1. Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie ustalenia Regulaminu Urzędu Gminy w Gnieźnie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

2. Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie wejścia do lokalu mieszkalnego w obecności Policji w celu usunięcia awarii instalacji wodnej w mieszkaniu.

2a. Zarządzenie Nr 2a/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali użytkowych 

3. Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

4. Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

5. Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie ustalenia procedury zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli Gminy Gniezno

5a.Zarządzenie Nr 5a/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

6. Zarządzenie Nr 6/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

7. Zarządzenie Nr 7/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

8. Zarządzenie Nr 8/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

9. Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie.

10.Zarządzenie Nr 10/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

11.Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

12.Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno–Gimnazjalnego w Zdziechowie

13.Zarządzenie Nr 13/2013 w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Zdziechowie.

14.Zarządzenie Nr 14/2013 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Zdziechowie. 

15.Zarządzenie Nr 15/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym.

16. Zarządzenie Nr 16/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

17. Zarządzenie Nr 17/2013 w sprawie zmiany WPF.

18. Zarządzenie Nr 18/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

19. Zarządzenie Nr 19/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym.

20. Zarządzenie Nr 20/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

21. Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym.

22. Zarządzenie Nr 22/2013 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym.

23. Zarządzenie Nr 23/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

24. Zarządzenie Nr 24/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

25. Zarządzenie Nr 25/2013 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy.  

26. Zarządzenie Nr 26/2013 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Gminy Gniezno na 2014 rok.

27. Zarządzenie Nr 27/2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.

28. Zarządzenie Nr 28/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych oraz udziału przynależnego gruntu przeznaczonych do sprzedaży.

29. Zarządzenie Nr 29/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

30. Zarządzenie Nr 30/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

31. Zarządzenie Nr 31/2013 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu specjalistycznego pożarniczego

32.Zarządzenie Nr 32/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

33. Zarządzenie Nr 33/2013 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2014-2023.

34. Zarządzenie Nr 34/2013 w sprawie projektu budżetu Gminy Gniezno na 2014 rok.

35. Zarządzenie Nr 35/2013 w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy Gniezno.

36. Zarządzenie Nr 36/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

37. Zarządzenie Nr 37/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

38. Zarządzenie Nr 38/2013 w sprawie pomocy finansowej dla pracowników.

39. Zarządzenie Nr 39/2013 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 27 grudnia 2013r. w Urzędzie Gminy Gniezno.

40. Zarządzenie Nr 40/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.