biuletyn

Informacje o stanie majątkowym

Oświadczenia majątkowe Wójta - M.Suplicka

Oświadczenie za 2022 rok

Oświadczenie za 2021 rok

Oświadczenie za 2020 rok

Oświadczenie za 2019 rok

Oświadczenie za 2018 rok

Wyjaśnienie do oświadczenia za 2018 rok

Oświadczenie na początek kadencji - 2018 rok 

Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta - M. Mądry

Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem stosunku pracy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Pierwsze oświadczenie majątkowe

Oświadczenia majątkowe Wójta - W.Leman

Oświadczenie na koniec kadencji - 2018 rok