biuletyn

Informacje o stanie majątkowym

Oświadczenia majątkowe Wójta - M.Suplicka

Oświadczenie za 2022 rok

Oświadczenie za 2021 rok

Oświadczenie za 2020 rok

Oświadczenie za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta - M. Mądry

Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem stosunku pracy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok