biuletyn

Przewodniczący Rady

Tryb działania Przewodniczącego Rady

Tryb działania Przewodniczącego Rady określa ustawa o samorządzie gminnym oraz Statut Gminy Gniezno

imię i nazwisko

Mariusz Nawrocki

godziny przyjmowania interesantów


miejsce przyjmowania interesantów

Urząd Gminy Gniezno 
Gniezno  al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
Biuro Rady, parter pokój nr 8

telefon

(61) 424 57 59