biuletyn

Skład Rady

Rada Gminy Gniezno - VIII Kadencja

Mariusz Adam NAWROCKI - Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
Wioletta Agata NAWROCKA - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gniezno
Kamila Maria BUTRYMOWICZ - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gniezno
Maria Jolanta BRYKCZYŃSKA - Radna Gminy Gniezno
Łukasz CIESIELSKI - Radny Gminy Gniezno
Patryk DOBRZYŃSKI - Radny Gminy Gniezno
Bolesław Marian DZIEL - Radny Gminy Gniezno
Jakub Grzegorz FRYZA - Radny Gminy Gniezno
Agata GÓRNA - Radna Gminy Gniezno
Marian Stanisław KAŹMIERCZAK - Radny Gminy Gniezno
Zygmunt Paweł LEWANDOWSKI - Radny Gminy Gniezno
Ryszard Jerzy MAJEWSKI - Radny Gminy Gniezno
Iwona MODRZEJEWSKA - Radna Gminy Gniezno
Iwona Mirosława PAJKERT - Radna Gminy Gniezno
Agnieszka Maria RZEMPAŁA-CHMIELEWSKA - Radna Gminy Gniezno

Rada Gminy Gniezno - VII Kadencja

Piotr Łykowski - Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
Zygmunt Lewandowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gniezno
Piotr Sobański
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gniezno
Maria Brykczyńska - Radna Gminy Gniezno
Kazimierz Bułakowski - Radny Gminy Gniezno
Łukasz Ciesielski - Radny Gminy Gniezno
Bolesław Dziel - Radny Gminy Gniezno
Agata Górna - Radna Gminy Gniezno
Paweł Jesiołowski
-
Radny Gminy Gniezno
Marian Kaźmierczak - Radny Gminy Gniezno
Wioletta Nawrocka - Radna Gminy Gniezno
Mariusz Nawrocki - Radny Gminy Gniezno
Roman Solarek - Radny Gminy Gniezno
Wojciech Wilkosz - Radny Gminy Gniezno
Edyta Żuchowska - Radna Gminy Gniezno

Rada Gminy Gniezno - VI Kadencja

Marek Słomczewski - Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
Piotr Sobański - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gniezno
Zygmunt Lewandowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gniezno
Paweł Jesiołowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno
Łukasz Ciesielski - Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Gniezno
Marian Kaźmierczak - Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Gniezno
Wojciech Wilkosz - Radny Gminy Gniezno
Bolesław Dziel - Radny Gminy Gniezno
Henryk Kryściak - Radny Gminy Gniezno
Jacek Szymański - Radny Gminy Gniezno
Roman Solarek - Radny Gminy Gniezno
Mirosław Adamski - Radny Gminy Gniezno
Mariusz Nawrocki - Radny Gminy Gniezno
Lidia Pietrzak - Radna Gminy Gniezno
Edyta Żuchowska - Radna Gminy Gniezno

Rada Gminy Gniezno - V Kadencja

Marek Słomczewski - Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
Piotr Łykowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gniezno
Piotr Sobański - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gniezno
Wojciech Wilkosz - Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Gniezno
Paweł Jesiołowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno
Zygmunt Błażejczak - Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Gniezno
Wojciech Dolata - Radny Gminy Gniezno
Marian Kaźmierczak - Radny Gminy Gniezno
Eugeniusz Leśniewski - Radny Gminy Gniezno
Zygmunt Lewandowski - Radny Gminy Gniezno
Alina Leszczyńska - Radna Gminy Gniezno
Józef Głębocki - Radny Gminy Gniezno
Jacek Lewicki - Radny Gminy Gniezno
Leszek Cieślicki - Radny Gminy Gniezno
Łukasz Ciesielski - Radny Gminy Gniezno