biuletyn

Komisje Rady

Skład Komisji Rady - VIII Kadencja

Rada Gminy ze swojego grona moze powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.


 
 
  Agata Górna - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Iwona Modrzejewska - Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Bolesław Dziel - Członek Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Rzempała - Chmielewska - Członek Komisji Rewizyjnej (od dnia 28.10.2019 r.)
Łukasz Ciesielski - Członek Komisji Rewizyjnej (od dnia 28.10.2019 r.)
 

Jakub Fryza  - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Agnieszka Rzempała-Chmielewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Zygmunt Lewandowski - Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Agata Górna - Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (od dnia 28.10.2019 r.)
Marian Kaźmierczak - Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (od dnia 28.10.2019 r.)

KOMISJA FINANSÓW I ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (od dnia 28.10.2019 r.)

Patryk Dobrzyński - Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Łukasz Ciesielski - Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Maria Brykczyńska - Członek Komisji
Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Kamila Butrymowicz - Członek Komisji
Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Ryszard Majewski - Członek Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Iwona Pajkert - Członek Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I POMOCY SPOŁECZNEJ (od dnia 28.10.2019 r.)

Marian Kaźmierczak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej
Iwona Pajkert - Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej
Wioletta Nawrocka - Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej
Iwona Modrzejewska - Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej
Jakub Fryza - Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej

KOMISJA GOSPODARKI ROLNEJ, OCHRONY  ŚRODOWISKA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO (od dnia 28.10.2019 r.)

Maria Brykczyńska - Przewodnicząca Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Bolesław Dziel - Zastępca Przewodniczącej Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Kamila Butrymowicz - Członek Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Patryk Dobrzyński - Członek Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Zygmunt Lewandowski - Członek Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Ryszard Majewski - Członek Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Wioletta Nawrocka - Członek Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

  KOMISJA BUDŻETOWO-GOSPODARCZA (do dnia 28.10.2019 r.)

Patryk Dobrzyński - Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Maria Brykczyńska - Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Kamila Butrymowicz - Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Łukasz Ciesielski - Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Ryszard Majewski - Członek Komisji Budżetowo-Gospodarczej

  KOMISJA OŚWIATY (do dnia 28.10.2019 r.)

Marian Kaźmierczak - Przewodniczący Komisji Oświaty
Iwona Pajkert - Członek Komisji Oświaty
Wioletta Nawrocka - Członek Komisji Oświaty

  KOMISJA STATUTOWA

Maria Brykczyńska - Przewodnicząca Komisji Statutowej
Agnieszka Rzempała-Chmielewska - Członek Komisji Statutowej
Łukasz Ciesielski - Członek Komisji Statutowej
Jakub Fryza - Członek Komisji Statutowej
Marian Kaźmierczak - Członek Komisji Statutowej