biuletyn

Strategia rozwoju

Strategia Rozwoju Gminy Gniezno

 

Strategia Rozwoju Gminy Gniezno

(skrót - pliki w formacie pdf)

"Gmina Gniezno stwarzając warunki do rozwoju mieszkańcom i przedsiębiorcom będzie atrakcyjnym miejscem do osiedlenia się i prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki czemu poziom i warunki życia na jej terenie będą ulegały sukcesywnej poprawie, tak aby docelowo osiągnąć standardy panujące w Unii Europejskiej"

Spis treści:

1.

Wstęp

3

2.

Podstawa prawna stworzenia Strategii Rozwoju Gminy Gniezno

4

3.

Diagnoza sytuacji w Gminie

4

4.

Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań

    5

5.

Analiza SWOT - określenie misji, celów, zadań i działań

11

6.

Opis działań wyznaczonych w ramach Strategii

17

7.

Harmonogram i plan finansowy związany z realizacją Strategii Rozwoju Gminy Gniezno

23

8.

Działania promocyjne

29

9.

Monitoring i ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy Gniezno

29

10.

Podsumowanie

30