biuletyn

Sesja XXXVIII - 24.06.2021

Uchwały XXXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2021 r.

282. Uchwała nr XXXVIII/282/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

283. Uchwała nr XXXVIII/283/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

284. Uchwała nr XXXVIII/284/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie podziału Gminy Gniezno na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

285. Uchwała nr XXXVIII/285/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny usług, przemysłu i działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz. nr 205/1 - 205/5 oraz Kalina - działki nr 12/3 i 12/4

286. Uchwała nr XXXVIII/286/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego  (Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego do uchwały nr XXXVIII/286/2021)

Indywidualne wyniki głosowania Radnych

Projekt protokołu XXXVIII Sesji Rady Gminy

Protokół XXXVIII Sesji Rady Gminy