biuletyn

Sesja XXXVII - 27.05.2021

Uchwały XXXVII Sesji Rady Gminy z dnia 27 maja 2021 r.

276. Uchwała nr XXXVII/276/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

277. Uchwała nr XXXVII/277/2021 z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

278. Uchwała nr XXXVII/278/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr XXXII/234/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

279. Uchwała nr XXXVII/279/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Oborze

280. Uchwała nr XXXVII/280/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/237/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2021 rok

281. Uchwała nr XXXVII/281/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M. Z. z dnia 15 lutego 2021 roku na działania Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym

Indywidualne wyniki głosowania Radnych

Projekt protokołu XXXVII Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 27 maja 2021 r.

Protokół XXXVII Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 27 maja 2021 r.