biuletyn

Uchwały XXXVI Sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2021 r.

267. Uchwała nr XXXVI/267/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

268. Uchwała nr XXXVI/268/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

269. Uchwała nr XXXVI/269/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego

270. Uchwała nr XXXVI/270/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego

271. Uchwała nr XXXVI/271/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

272. Uchwała nr XXXVI/272/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Gniezno

273. Uchwała nr XXXVI/273/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno

274. Uchwała nr XXXVI/274/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Wierzbiczany, przez jej właścicieli na rzecz Gminy Gniezno

275. Uchwała nr XXXVI/275/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Zdziechowa w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Indywidualne wyniki głosowania Radnych

Projekt protokołu XXXVI Sesji Rady Gminy

Protokół XXXVI Sesji Rady Gminy