biuletyn

Sesja XXXV - 25.03.2021

Uchwały XXXV Sesji Rady Gminy z dnia 25 marca 2021 r.

257. Uchwała nr XXXV/257/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

258. Uchwała nr XXXV/258/2021 z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

259. Uchwała nr XXXV/259/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/172/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 września 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminne Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie oraz nadania jej statutu

260. Uchwała nr XXXV/260/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez likwidację podporządkowanej jej Filialnej Szkoły Podstawowej im. Celestyna Freineta w Oborze

261. Uchwała nr XXXV/261/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw i Osiedla Gminy Gniezno

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

262. Uchwała nr XXXV/262/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana A.R. z dnia 14 grudnia 2020 roku

263. Uchwała nr XXXV/263/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana P.S. z dnia 14 grudnia 2020 roku

264. Uchwała nr XXXV/264/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 16 stycznia 2021 r.

265. Uchwała nr XXXV/265/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani T.G. z dnia 9 lutego 2021 roku

266. Uchwała nr XXXV/266/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M.Z. z dnia 15 lutego 2021 roku na działania Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

Indywidualne wyniki głosowania Radnych

Projekt protokołu XXXV Sesji Rady Gminy

Protokół XXXV Sesji Rady Gminy