biuletyn

Sesja XXXIV - 25.02.2021

Uchwały XXXIV Sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2021 r.

250. Uchwała nr XXXIV/250/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2021 roku

251. Uchwała nr XXXIV/251/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2021 roku

252. Uchwała nr XXXIV/252/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.  w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość

253. Uchwała nr XXXIV/253/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Lulkowo

254. Uchwała nr XXXIV/254/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne

255. Uchwała nr XXXIV/255/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.  w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

256. Uchwała nr XXXIV/256/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw położonych na terenie Gminy Gniezno oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Łabiszynku

Indywidualne wyniki głosowania radnych

Projekt protokołu XXXIV Sesji Rady Gminy

Protokół XXXIV Sesji Rady Gminy