biuletyn

Sesja XXXIII - 28.01.2021

Uchwały XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.

242. Uchwała nr XXXIII/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniezno i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

243. Uchwała nr XXXIII/243/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie sposobu sprawowania pogrzebu

244. Uchwała nr XXXIII/244/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Dębowiec na Dębówiec

245. Uchwała nr XXXIII/245/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno

246. Uchwała nr XXXIII/246/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Gniezno na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu ich rozliczania,

247. Uchwała nr XXXIII/247/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez likwidację podporządkowanej jej Filialnej Szkoły Podstawowej im. Celestyna Freineta w Oborze

248. Uchwała nr XXXIII/248/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

249. Uchwała nr XXXIII/249/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

Indywidualne wyniki głosowania Radnych

Projekt protokołu XXXIII Sesji Rady Gminy

Protokół XXXIII Sesji Rady Gminy