biuletyn

Sesja XXXII - 29.12.2020

Uchwały XXXII Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 r.

230. Uchwała nr XXXII/230/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

231. Uchwała nr XXXII/231/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.12.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

232. Uchwała nr XXXII/232/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.12.2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

233. Uchwała nr XXXII/233/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno Nr XIX/125/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

234. Uchwała nr XXXII/234/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

235. Uchwała nr XXXII/235/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.12.2020 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Wierzbiczany

236. Uchwała nr XXXII/236/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2021 rok

237. Uchwała nr XXXII/237/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2021 rok

238. Uchwała nr XXXII/238/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2021 rok

239. Uchwała nr XXXII/239/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Rady Gminy Gniezno na 2021 rok

240. Uchwała nr XXXII/240/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2021 rok

241. Uchwała nr XXXII/241/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2021 rok

 

Indywidualne wyniki głosowania Radnych

Projekt protokołu XXXII Sesji Rady Gminy

Protokół XXXII Sesji Rady Gminy