biuletyn

Sesja XXX - 05.11.2020

Uchwały XXX Sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2020 r.

213. Uchwała nr XXX/213/2020 z dnia 5.11.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
214. Uchwała nr XXX/214/2020 z dnia 5.11.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno
215. Uchwała nr XXX/215/2020 z dnia 5.11.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod działki rzemieślnicze, produkcyjne, hurtownie na obszarze obejmującym działki we wsi Goślinowo i Pyszczyn
216. Uchwała nr XXX/216/2020 z dnia 5.11.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Jankowo Dolne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
217. Uchwała nr XXX/217/2020 z dnia 5.11.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Lulkowo w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
218. Uchwała nr XXX/218/2020 z dnia 5.11.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
219. Uchwała nr XXX/219/2020 z dnia 5.11.2020 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Strzyżewo Kościelne
220. Uchwała nr XXX/220/2020 z dnia 5.11.2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M. Z. z dnia 1 lipca 2020 roku na działania Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym

Indywidualne wyniki głosowania Radnych

Projekt protokołu XXX Sesji Rady Gminy

Protokół XXX Sesji Rady Gminy