biuletyn

Sesja XXIX - 08.10.2020

Uchwały XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 8 października 2020 r.

210. Uchwała nr XXIX/210/2020 z dnia 8.10.2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gniezno instrumentem płatniczym

211. Uchwała nr XXIX/211/2020 z dnia 8.10.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

212. Uchwała nr XXIX/212/2020 z dnia 8.10.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Gniezno

Indywidualne wyniki głosowania radnych

Projekt protokołu XXIX Sesji Rady Gminy

Protokół XXIX Sesji Rady Gminy