biuletyn

Sesja XXIII - 13.03.2020

Uchwały XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 13.03.2020 r.

162. Uchwała nr XXIII/162/2020 z dnia 13.03.2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w postaci domków letniskowych lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Gniezno

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu XXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno

Protokół XXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno