biuletyn

Sesja XX - 30.01.2020 r.

Uchwały XX Sesji Rady Gminy z dnia 30.01.2020

133. Uchwała nr XX/133/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia "Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Gniezno na lata 2020 - 2025"

134. Uchwała nr XX/134/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

135. Uchwała nr XX/135/2020 z dnia 30.01.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

136. Uchwała nr XX/136/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Gniezno oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

137. Uchwała nr XX/137/2020 z dnia 30.01.2020 r.w sprawie emisji obligacji Gminy Gniezno oraz określenia zasad ich zbywania,  nabywania i wykupu

138. Uchwała nr XX/138/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie  określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, które są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno

139. Uchwała nr XX/139/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby

140. Uchwała nr XX/140/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby

141. Uchwała nr XX/141/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Braciszewo w Gminie Gniezno

142. Uchwała nr XX/142/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2020 rok

143. Uchwała nr XX/143/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Rady Gminy Gniezno na 2020 rok

144. Uchwała nr XX/144/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2020 rok

145. Uchwała nr XX/145/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2020 rok

146. Uchwała nr XX/146/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2020 rok

147. Uchwała nr XX/147/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2020 rok

Imienny wykaz głosowania radnych

Projekt protokołu XX Sesji  Rady Gminy Gniezno z dnia 30.01.2020

Protokół XX Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 30.01.2020