biuletyn

Sesja XVIII - 05.12.2019

Uchwały XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 5.12.2019 r.

117. Uchwała nr XVIII/117/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

118. Uchwała nr XVIII/118/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

119. Uchwała nr XVIII/119/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

120. Uchwała nr  XVIII/120/2019 z dnia 5 grudnia w sprawie zmiany uchwały nr XVII/111/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok

121. Uchwała nr  XVIII/121/2019 z dnia 5 grudnia w sprawie w sprawie wprowadzenia niektórych zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

 

Wniosek Wójta Gminy Gniezno o zwołanie sesji nadzwyczajnej

Imienny wykaz głosowania radnych 

Projekt protokołu XVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno z dnia 05.12.2019

Protokół XVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno z dnia 05.12.2019