biuletyn

Sesja XLVII - 31.03.2022

Uchwały XLVII Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 31.03.2022 r.

378. Uchwała nr XLVII/378/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

379. Uchwała nr XLVII/379/2022 z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

380. Uchwała nr XLVII/380/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2022 r. dot. stwierdzenia częściowej nieważności uchwały nr XLVII/380/2022 z dnia 31 marca 2022 r.

381.Uchwała nr XLVII/381/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej: Gminny Żłobek w Zdziechowie oraz ustalenia jej statutu

382. Uchwała nr XLVII/382/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Szczytnikach Duchownych w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych poprzez likwidację przyporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie

383. Uchwała nr XLVII/383/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez utworzenie przyporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie, o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym

384. Uchwała nr XLVII/384/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod działki rzemieślnicze, produkcyjne, hurtownie na obszarze obejmującym działki we wsi Goślinowo i Pyszczyn

385. Uchwała nr XLVII/385/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne

Wyrok WSA w Poznaniu sygn. IV SA/Po 537/2022

386. Uchwała nr XLVII/386/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Gniezno – Osiedla Łabiszynek

387. Uchwała nr XLVII/387/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana R. C. na działania Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych

388. Uchwała nr XLVII/388/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w Gminie Gniezno "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022

389. Uchwała nr XLVII/389/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/350/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2022 rok

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu XLVII Sesji Rady Gminy

Protokół XLVII Sesji Rady Gminy