biuletyn

Sesja XLII - 28.10.2021

Uchwały XLII Sesji Rady Gminy z dnia 28 października 2021 r.

313. Uchwała nr XLII/313/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

314. Uchwała nr XLII/314/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

315. Uchwała nr XLII/315/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno nr XXXVII/278/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

316. Uchwała nr XLII/316/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość

317. Uchwała nr XLII/317/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość

318. Uchwała nr XLII/318/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość

319. Uchwała nr XLII/319/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość

320. Uchwała nr XLII/320/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość

321. Uchwała nr XLII/321/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość

322. Uchwała nr XLII/322/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość

323. Uchwała nr XLII/323/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Szczytniki Duchowne

324. Uchwała nr XLII/324/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Gniezno

325. Uchwała nr XLII/325/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie poparcia petycji Radnej Gminy Gniezno Pani Agnieszki Rzempały – Chmielewskiej oraz Radnego Miasta Gniezna Pana Tomasza Dzionka z dnia 19 października 2021 r.

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu XLII Sesji Rady Gminy

Protokół XLII Sesji Rady Gminy