biuletyn

Sesja XI - 07.08.2019

Uchwały XI Sesji Rady Gminy z 07.08.2019

75. Uchwała nr XI/75/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

76. Uchwała nr XI/76/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

77. Uchwała nr XI/77/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LII/355/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

78. Uchwała nr XI/78/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze.

79. Uchwała nr XI/79/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ks. Leona Formanowicza w Modliszewku oraz przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19  w Zdziechowie przez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej  im. Ks. Leona Formanowicza w Modliszewku, obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-III, wraz z oddziałem przedszkolnym


Imienny wykaz głosowania Radnych

Projekt protokołu XI Sesji Rady Gminy z dnia 7 sierpnia 2019r.

Protokół XI Sesji Rady Gminy z dnia 7 sierpnia 2019r.