biuletyn

Uchwały X Sesji Rady Gminy z 19.06.2019

59. Uchwała nr X/59/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy Gniezno wotum zaufania

60. Uchwała nr X/60/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2018 rok

61. Uchwała nr X/61/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi  Gminy Gniezno absolutorium za 2018 r.

62. Uchwała nr X/62/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu na 2019 r.

Załącznik nr 1   Załącznik nr 2   Załącznik nr 3   Załącznik nr 4    Załącznik nr 5   Załącznik nr 6

63. Uchwała nr X/63/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

64. Uchwała nr X/64/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Gniezna z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Poszerzenie jezdni ul. Cechowej”

65. Uchwała nr X/65/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

66. Uchwała nr X/66/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniezno

67. Uchwała nr X/67/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ks. Leona  Formanowicza w Modliszewku oraz przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19  w Zdziechowie przez utworzenie podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej im. Ks. Leona  Formanowicza  w Modliszewku, obejmującej strukturą organizacyjną klasy I-III, wraz z oddziałem przedszkolnym   Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.291.2019.22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25lipca 2019r.

68. Uchwała nr X/68/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Gnieźnie oraz do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

69. Uchwała nr X/69/2019 z dnia 19 czerwca 2019 w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Dębówiec

70. Uchwała nr X/70/2019 z dnia 19 czerwca 2019 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krzyszczewo

71. Uchwała nr X/71/2019 z dnia 19 czerwca 2019 w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Lubochnia

72. Uchwała nr X/72/2019 z dnia 19 czerwca 2019 w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Mnichowo

73. Uchwała nr X/73/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie nadania nazwy placu zabaw i boisku sportowemu we wsi Modliszewo

74. Uchwała nr X/74/2019 z dnia 19 czerwca 2019 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Osiniec

Imienny wykaz głosowania Radnych

Projekt protokołu X Sesji Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2019r.

Protokół X Sesji Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2019r.