biuletyn

Sesja VIII - 27.03.2019

Uchwały VIII Sesji Rady Gminy z dnia 27.03.2019

46. Uchwała Nr VIII/46/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno na lata 2019-2020

47.Uchwała Nr VIII/47/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2019 roku .

48.Uchwała Nr VIII/48/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2019 roku.

49.Uchwała Nr VIII/49/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wyboru delegata Gminy Gniezno do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych

50.Uchwała Nr VIII/50/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wyboru delegata Gminy Gniezno do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

51.Uchwała Nr VIII/51/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

52.Uchwała Nr VIII/52/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".

53.Uchwała Nr VIII/53/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na  działania Wójta Gminy Gniezno.

54.Uchwała Nr VIII/54/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie  szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy.

Imienny wykaz głosowania Radnych

Projekt protokołu VIII Sesji Rady Gminy z dnia 27 marca 2019r.

Protokół VIII Sesji Rady Gminy z dnia 27 marca 2019r.