biuletyn

Sesja VII - 06.03.2019

Uchwały VII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy z 06.03.2019

45. Uchwała Nr VII/45/2019 z dnia 6 marca 2019 roku  w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Imienny wykaz głosowania Radnych

Projekt protokołu VII Sesji Rady Gminy z dnia 6 marca 2019r.

Protokół VII Sesji Rady Gminy z dnia 6 marca 2019r.