biuletyn

Sesja V - 22.II.2019

Uchwały V Sesji Rady Gminy z 22.02.2019

34.Uchwała nr V/34/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

35.Uchwała Nr V/35/2019 z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Strzyżewo Paczkowe  w Gminie Gniezno.

36.Uchwała Nr V/36/2019 z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wełnica  w Gminie Gniezno.

37.Uchwała Nr V/37/2019 z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr LVI/385/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Osiniec dz. nr 125/28 oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.   załącznik_1   załacznik_2   załacznik_3

38.Uchwała Nr V/38/2019 z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr LVI/384/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 18/1 w obrębie Braciszewo, gmina Gniezno oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.   załącznik_1   załacznik_2   załacznik_3

39.Uchwała Nr V/39/2019 z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr LVI/386/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo dz. nr ewid. 19/7 oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.   załącznik_1   załacznik_2   załacznik_3

40.Uchwała Nr V/40/2019 z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie przystąpienia sołectwa Piekary do programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".

41.Uchwała Nr V/41/2019 z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie przystąpienia sołectwa Braciszewo do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

42.Uchwała Nr V/42/2019 z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz trybu opracowania nowego statutu Gminy Gniezno

Imienny wykaz głosowania Radnych

Projekt protokołu V Sesji Rady Gminy z dnia 22 lutego 2019r.

Protokół V Sesji Rady Gminy z dnia 22 lutego 2019r.