biuletyn

Sesja LXXIII - 29.02.2024

Uchwały LXXIII Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 29.02.2024 r.

590. Uchwała nr LXXIII/590/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

591. Uchwała nr LXXIII/591/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniającej uchwałę̨ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2024-2038

592. Uchwała nr LXXIII/592/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/578/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Gniezno oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

593. Uchwała nr LXXIII/593/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia woli współdziałania z gminami: Trzemeszno, Czerniejewo, Kiszkowo, Witkowo, Łubowo, Niechanowo, Kłecko, Mieleszyn, Miasto Gniezno i zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy w zakresie wspólnej realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

594. Uchwała nr LXXIII/594/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dalki,

595. Uchwała nr LXXIII/595/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo – działka nr 219/33,

596. Uchwała nr LXXIII/596/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Obora,

597. Uchwała nr LXXIII/597/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno,

598. Uchwała nr LXXIII/598/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego gminy Gniezno

599. Uchwała nr LXXIII/599/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w Gminie Gniezno "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu LXXIII Sesji Rady Gminy