biuletyn

Sesja LXXII - 25.01.2024 r.

Uchwały LXXII Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 25.01.2024 r.

575. Uchwała Nr LXXII/575/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

576. Uchwała Nr LXXII/576/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2024-2038

577. Uchwała Nr LXXII/577/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego

578. Uchwała Nr LXXII/578/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Gniezno oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

579. Uchwała Nr LXXII/579/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

580. Uchwała Nr LXXII/580/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej za zabezpieczenie obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym planie ratowniczym

581. Uchwała Nr LXXII/581/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej za wykonywanie określonych zadań oraz wysokości i sposobu ustalenia ekwiwalentu na terenie Gminy Gniezno

582. Uchwała Nr LXXII/582/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia

583. Uchwała Nr LXXII/583/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Wola Skorzęcka

584. Uchwała Nr LXXII/584/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Szczytniki Duchowne

585. Uchwała Nr LXXII/585/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne

586. Uchwała Nr LXXII/586/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego i mieszkaniowego we wsi Lubochnia

587. Uchwała Nr LXXII/587/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo - działka nr 115

588. Uchwała Nr LXXII/588/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Goślinowo - działki nr 116/1, 116/33, 116/34

589. Uchwała Nr LXXII/589/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Goślinowo

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu LXXII Sesji Rady Gminy