biuletyn

Sesja LXVII - 28.08.2023 r.

Uchwały LXVII Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 28.08.2023 r.

525. Uchwała nr LXVII/525/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

526. Uchwała nr LXVII/526/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2023-2030

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu LXVII Sesji Rady Gminy

Protokół LXVII Sesji Rady Gminy