biuletyn

Sesja LVIII - 10.11.2022

Uchwały LVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 10.11.2022

440. Uchwała nr LVIII/440/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 10.11.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

441. Uchwała nr LVIII/441/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 10.11.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu LVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy