biuletyn

Sesja LVII - 27.10.2022

Uchwały LVII Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 27.10.2022

433. Uchwała nr LVII/433/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 27.10.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

434. Uchwała nr LVII/434/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 27.10.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

435. Uchwała nr LVII/435/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 27.10.2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/271/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

436. Uchwała nr LVII/436/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 27.10.2022 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gniezno dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

437. Uchwała nr LVII/437/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 27.10.2022 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno

438. Uchwała nr LVII/438/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 27.10.2022 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Wierzbiczany

439. Uchwała nr LVII/439/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 27.10.2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani W. J. z dnia 27 września 2022 r. na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu LVII Sesji Rady Gminy

Protokół LVII Sesji Rady Gminy