biuletyn

Sesja LVI - 18.10.2022

Uchwały LVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 18.10.2022

431. Uchwała nr LVI/431/2022 z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

432. Uchwała nr LVI/432/2022 z dnia 18 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu LVI nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy

Protokół LV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy