biuletyn

Sesja LIV - 05.08.2022

Uchwały LIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 5 sierpnia 2022 r.

418. Uchwała nr LIV/418/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

419. Uchwała nr LIV/419/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu LIV Sesji Rady Gminy

Protokół LIV Sesji Rady Gminy