biuletyn

Sesja LIII - 14.07.2022

Uchwały LIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 14 lipca 2022 r.

416. Uchwała nr LIII/416/2022 z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

417. Uchwała nr LIII/417/2022 z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu LIII Sesji Rady Gminy

Protokół LIII Sesji Rady Gminy