biuletyn

Sesja L - 17.05.2022

Uchwały L Sesji Rady Gminy Gniezno z dnia 17.05.2022 r.

395. Uchwała nr L/395/2022 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniezno do roku 2030"

Indywidualne wyniki głosowania

Projekt protokołu L Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

Protokół L Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy