biuletyn

Sesja IX - 05.04.2019

Uchwały IX Sesji Rady Gminy z 05.04.2019

55.Uchwała Nr IX/55/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.,

56.Uchwała Nr IX/56/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno,

57.Uchwała Nr IX/57/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych w Jankowie Dolnym oraz udzielenia odpowiedzi na skargę,          załacznik 1 do uchwały

58.Uchwała Nr IX/58/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XLIX/335/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia  28 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego z funkcją usługowo-produkcyjną w Piekarach, dz. nr ewid. 121/1, 121/2, 128 oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.         załącznik 1 do uchwały

Imienny wykaz głosowania Radnych

Projekt protokołu IX Sesji Rady Gminy z dnia 5 kwietnia 2019r.

Protokół IX Sesji Rady Gminy z dnia 5 kwietnia 2019r.