biuletyn

Sesja IV - 30.I.2019

Uchwały IV Sesji Rady Gminy z 30.01.2019

23.Uchwała Nr IV/23/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2019 rok.

24.Uchwała Nr IV/24/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2019 rok.

25.Uchwała Nr IV/25/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gniezno na 2019 rok.

26.Uchwała Nr IV/26/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia diet radnych  Rady Gminy Gniezno.

27.Uchwała Nr IV/27/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

28.Uchwała Nr IV/28/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach opłat za wychowanie przedszkolne

29.Uchwała Nr IV/29/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Formanowicza w Modliszewku.

30.Uchwała Nr IV/30/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno.

31.Uchwała Nr IV/31/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Dalki.

32.Uchwała Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Lubochnia.

33.Uchwała Nr IV/33/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szczytniki Duchowne w Gminie Gniezno. załącznik część:[1] [2] [3] [4] [5]

Imienny wykaz głosowania Radnych

Projekt protokołu IV Sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2019r.

Protokół IV Sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2019r .