biuletyn

Sesja II - 05.XII.2018

Uchwały II Sesji Rady Gminy z 05.12.2018

3.Uchwała Nr II/3/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

4.Uchwała Nr II/4/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego.

5.Uchwała Nr II/5/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno oraz wyboru jej Przewodniczącego.

6.Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno.

7.Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz trybu opracowania nowego statutu Gminy Gniezno.

8.Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

9.Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2019 rok.

10.Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

11.Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/290/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania "Trakt Piastów"

12.Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego.

13.Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gniezno.

Imienny wykaz głosowania Radnych

Projekt protokołu z II Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2018r.

Protokół z II Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2018r.