biuletyn

Sesja XXXVI - 14.06.2017

Uchwały XXXVI Sesji Rady Gminy z 14.06.2017

251.Uchwała NR XXXVI/251/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

252.Uchwała NR XXXVI/252/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.   

Projekt protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2017r.

Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2017r.