biuletyn

Sesja XXXV - 24.05.2017

Uchwały XXXV Sesji Rady Gminy z 24.05.2017

233.Uchwała NR XXXV/233/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni  Mieszkaniowej w Łabiszynku  jako Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego.

234.Uchwała NR XXXV/234/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.

235.Uchwała NR XXXV/235/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Usługowo  – Handlowego „ WODKAN” z siedzibą  w Gnieźnie  ul. Słoneczna  19 jako Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego.

236.Uchwała NR XXXV/236/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Skiereszewo.

237.Uchwała NR XXXV/237/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Dębówiec dz. nr 136, 72, 73

238.Uchwała NR XXXV/238/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego i mieszkaniowego we wsi Lubochnia w zakresie działki nr geod. 3/44.

239.Uchwała NR XXXV/239/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 maja 2017 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Winiary, działki nr 24, 25, 26/7, 27/2 i 27/4 w gminie Gniezno

240.Uchwała NR XXXV/240/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Gniezno w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej oraz handlowo – usługowej we wsi Piekary – część działki nr 165.

241.Uchwała NR XXXV/241/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Jankowo Dolne dz. nr 6/4.

242.Uchwała NR XXXV/242/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 186 położonej w miejscowości Mnichowo.

243.Uchwała NR XXXV/243/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Strzyżewo Kościelne dz. nr 128.

244.Uchwała NR XXXV/244/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo dz. nr ewid. 69.

245.Uchwała NR XXXV/245/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Szczytniki Duchowne dz. nr ewid. 194/5, 194/6, 194/7 i 194/8.

246.Uchwała NR XXXV/246/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbniczany.

247.Uchwała NR XXXV/247/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Gniezno.

248.Uchwała NR XXXV/248/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".

249.Uchwała NR XXXV/249/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Gniezno na 2017 r.

250.Uchwała NR XXXV/250/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie  udzielenia pomocy finansowej na realizację  zadania pn. "Remont nakładka bitumiczna  dr. pow. nr.2212P m.Wełnica"

Projekt protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy z dnia 24 maja 2017r.

Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy z dnia 24 maja 2017r.