biuletyn

Sesja XXXIX - 27.09.2017

Uchwały XXXIX Sesji Rady Gminy z 27.09.2017

263.Uchwała Nr XXXIX/263/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 września 2017r. w sprawie w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Jankowo Dolne.

264.Uchwała Nr XXXIX/264/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 września 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dalki - działka nr 32/2.

265.Uchwała Nr XXXIX/265/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 września 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 9/1, 49/2, 49/3 i 50 w miejscowości Wola Skorzęcka.

266.Uchwała Nr XXXIX/266/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 września 2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 205 i 206 w miejscowości Szczytniki Duchowne, gmina Gniezno.

267.Uchwała Nr XXXIX/267/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 września 2017r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubochnia dz. nr ewid. 138/14, 138/15, 138/16, 138/17, 138/18 i 138/19.

268.Uchwała Nr XXXIX/268/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 września 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno.

269.Uchwała Nr XXXIX/269/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 września 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2017r.

Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2017r.