biuletyn

Sesja XXXIV - 29.03.2017

Uchwały XXXIV Sesji Rady Gminy z 29.03.2017

226.Uchwała NR XXXIV/226/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

227.Uchwała NR XXXIV/227/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2017 roku.

228.Uchwała NR XXXIV/228/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

229.Uchwała NR XXXIV/229/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Niechanowo  do Porozumienia Międzygminnego w zakresie usług wodociągowo- kanalizacyjnych zawartego w dniu 9 marca 1992 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gniezno, Burmistrzem Miasta i Gminy Czerniejewo oraz Wójtem Gminy Gniezno.

230.Uchwała NR XXXIV/230/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Wierzbiczany

231.Uchwała NR XXXIV/231/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo dz. nr ewid. 19/7

Projekt protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2017r.