biuletyn

Sesja XXV - 29.09.2016

Uchwały XXV Sesji Rady Gminy z 29.09.2016

170.Uchwała Nr XXV/170/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr.2214P w m. Lubochnia - chodnik".

172.Uchwała Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 września 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminne Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie oraz nadania jej statutu.

173.Uchwała Nr XXV/173/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 września 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Gniezno pod nazwą Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Gniezno

174.Uchwała Nr XXV/174/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid.:18/1 i 18/5 w obrębie Braciszewo, gmina Gniezno.

175.Uchwała Nr XXV/175/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 123 położonej w miejscowości Jankowo Dolne.

176.Uchwała Nr XXV/176/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Jankowo Dolne część dz. nr 148.

177.Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 169 położonej w miejscowości Goślinowo.

178.Uchwała Nr XXV/178/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego i mieszkaniowego we wsi Lubochnia w zakresie działek nr geod. 3/53, 3/56, 3/57 i 3/58.

Projekt protokołu z XXV Sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2016r.

Protokół z XXV Sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2016r.