biuletyn

Sesja XXIX - 29.12.2016

Uchwały XXIX Sesji Rady Gminy z 29.12.2016

206.Uchwała Nr XXIX/206/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

207.Uchwała Nr XXIX/207/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.(część 1 , część 2 )

208.Uchwała Nr XXIX/208/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".

209.Uchwała Nr XXIX/209/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Lubochnia i Kalina w Gminie Gniezno.   (kalina_cz1 , kalina_cz2 , lubochnia_cz1 , lubochnia_cz2 )

Projekt protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016r.

Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016r.