biuletyn

Sesja XXIII - 27.06.2016

Uchwały XXIII Sesji Rady Gminy z 27.06.2016

161.Uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno, szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

162.Uchwała Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości polozonej we wsi Wierzbiczany przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno.

163.Uchwała Nr XXIII/163/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi Osiniec.

164.Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów, zamieszkałym na terenie Gminy Gniezno uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjów.

165.Uchwała Nr XXIII/165/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2015 rok.

166.Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno.

Projekt protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2016r.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2016r.