biuletyn

Sesja XXII - 16.05.2016

Uchwały XXII Sesji Rady Gminy z 16.05.2016

147.Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni  Mieszkaniowej w Łabiszynku  jako Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego.

148.Uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku jako Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego

149.Uchwała Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Usługowo  – Handlowego „ WODKAN” z siedzibą  w Gnieźnie  ul. Słoneczna  19 jako Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego.

150.Uchwała Nr XXII/150/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Kalina, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

151.Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Lubochnia, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

152.Uchwała Nr XXII/152/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

153.Uchwała Nr XXII/153/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ternów mieszkaniowych dz. nr ewid. 5/212 w Jankowie Dolnym w zakresie działki nr geod. 5/86.

154.Uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kalina dz. nr ewid. 17

155.Uchwała Nr XXII/155/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne - część działek nr 118, 119, 126 oraz działka nr 243 w zakresie działek nr od 243/1 do 243/13

156.Uchwała Nr XXII/156/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lubochnia dz. nr ewid. 119 i część dz. nr ewid. 120/2

157,Uchwała Nr XXII/156/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lulkowo dz. nr ewid. 3/5.

158.Uchwała Nr XXII/156/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Modliszewo dz. nr ewid. 126/1, 130/2 i 130/5.

159.Uchwała Nr XXII/156/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Modliszewo dz. nr ewid. 111/1

Projekt protokołu z XXII Sesji Rady Gminy z dnia 16 maja 2016r.

Protokół z XXII Sesji Rady Gminy z dnia 16 maja 2016r.