biuletyn

Sesja XVIII - 15.02.2016

Uchwały XVIII Sesji Rady Gminy z 15.02.2016

109.Uchwała Nr XVII/109/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

110.Uchwała Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gniezno.

111.Uchwała Nr XVII/111/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2016 roku.

112.Uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniezno w 2016 roku.

113.Uchwała Nr XVII/113/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Gniezno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg .

114.Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Gniezno.

115.Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

116.Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości (dz.51/1) położonej we wsi Dalki, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

117.Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości (dz.3/22) położonej we wsi Dalki, przez jej właścicieia na rzecz Gminy Gniezno.

118.Uchwała Nr XVII/118/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości (dz.119/57) położonej we wsi Osiniec, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

119.Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości (dz.300) położonej we wsi Osiniec, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

120.Uchwała Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości (dz.129/25) położonej we wsi Szczytniki Duchowne, przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno.

121.Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości (dz.257/17) położonej we wsi Szczytniki Duchowne, przez jej właściciela na rzecz Gminy Gniezno.

122.Uchwała Nr XVII/122/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Wierzbiczany, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

123.Uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej we wsi Zdziechowa, przez jej współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno.

124.Uchwała Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego i mieszkaniowego we wsi Lubochnia w zakresie działki nr geod. 3/44.

125.Uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Ganina dz. nr 27

126.Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Ganina dz. nr 31/1

127.Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Jankowo Dolne dz. nr 141/8, 141/10, 141/11

128.Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Jankowo Dolne dz. nr 145/10

129.Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Mnichowo dz. nr geod. 31 i 34

130.Uchwała Nr XVII/130/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Mnichowo dz. nr 171/27

131.Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Osiniec dz. nr 125/28

132.Uchwała Nr XVII/132/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Szczytniki Duchowne dz. nr 207

133.Uchwała Nr XVII/133/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Szczytniki Duchowne dz. nr 35

134.Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Szczytniki Duchowne dz. nr 142

135.Uchwała Nr XVII/135/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Szczytniki Duchowne dz. nr 187/15, 187/13, 187/11

136.Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wola Skorzęcka dz. nr 28

Projekt protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 15.02.2016r.

Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 15.02.2016r.