biuletyn

Sesja XVI - 30.12.2015

Uchwały XVI Sesji Rady Gminy z 30.12.2015

99.Uchwała Nr XVI/99/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

100.Uchwała Nr XVI/100/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

101.Uchwała Nr XVI/101/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

102.Uchwała Nr XVI/102/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

103.Uchwała Nr XVI/103/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Gniezno.

Projekt protokołu z XVI Sesji Rady Gminy z dnia 30.12.2015r.

Protokół z XVI Sesji Rady Gminy z dnia 30.12.2015r.