biuletyn

Sesja XLVIII - 23.04.2018

Uchwały XLVIII Sesji Rady Gminy z 23.04.2018

318. Uchwała Nr XLVIII/318/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

319. Uchwała Nr XLVIII/319/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gniezno na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

320. Uchwała Nr XLVIII/320/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów ieszkaniowych dz. nr ewid. 5/212 w Jankowie Dolnym w zakresie działki nr geod. 5/86

321. Uchwała Nr XLVIII/321/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kalina dz. nr ewid. 17

322. Uchwała Nr XLVIII/322/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Mnichowo dz. nr geod. 31 i 34

323. Uchwała Nr XLVIII/323/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowo-rzemieślnicznej we wsi Pyszczyn

324. Uchwała Nr XLVIII/324/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne – część działek nr 118, 119, 126 oraz działka 243 w zakresie działek nr od 243/1 do 243/13.

325. Uchwała Nr XLVIII/325/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w Lubochni

326. Uchwała Nr XLVIII/326/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno

Projekt protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2018r.

Protokół z XLVIII Sesji Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2018r.